2020-01-12

طرح پژوهشی نیماد با شماره ۹۷۸۹۹۱

طرح پژوهشی گروه سرطان‌های ارثی کلورکتال ایران، در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) با شماره ۹۷۸۹۹۱ تصویب شده است. جهت همکاری با این طرح کلیک کنید.