2020-01-11
دومین جلسه گروه سرطان های ارثی کلورکتال ایران

دومین جلسه گروه – مرداد ۹۸

دومین جلسه گروه سرطان‌های ارثی کلورکتال ایران، در مرداد ۱۳۹۸ در حاشیه کنفرانس سالیانه کانسر کلورکتال در بیمارستان امام دانشگاه تهران برگزار شد.
2020-01-11
سرطان ارثی روده شامل بیماری هایی از جلمه لینچ و fap می باشد. در همایش پیشگیری از سرطان کولون مقالاتی در رابطه با سرطان کولون و سرطان روده ارائه شد.

گروه سرطان‌های ارثی کلورکتال ایران

این گروه در دی ماه ۱۳۹۷ در مشهد و در حاشیه همایش «پیشگیری از سرطان کولون» شکل گرفت. گروه سرطان‌های ارثی کلورکتال ایران، متشکل از محققان فعال در زمینه کانسرهای فامیلیال کولون و سندرم‌های ارثی از جمله «سندرم لینچ» و «سندرم پولیپوز کولون» است.