2020-01-12

کنگره پیشگیری از سرطان کلورکتال

کنگره «پیشگیری از سرطان کلورکتال» در دی‌ماه ۱۳۹۷ در شهر مشهد، توسط «انجمن گوارش مشهد» و «انجمن متخصصین داخلی» و با سخنرانی اساتیدی از دانشگاه‌های مشهد، تهران و اصفهان و با حضور پروفسور هانس واسن از دانشگاه لیدن هلند، برگزار شد.